Disclaimer
All rights reserved © 2023 - Photography to remember WWOne
Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronische drager of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming aan de uitgever via mail.

Alle rechten van de foto's met watermerk 'Fotoshoot WO1oo' en Photography to remember WWOne zijn voorbehouden aan Nick Mol.

Alle andere foto's, postkaarten en illustraties zijn genomen uit de eigen collectie van Philippe Delameilleure of uit het publieke domein van internet. Voor deze foto', etc s werd indien mogelijk toestemming gevraagd voor het gebruik van dit beeldmateriaal. Of deze zijn gebruikt in de overtuiging dat het auteursrecht is verlopen. Als U denkt zelf het auteursrecht te bezitten van een illustratie gelieve dan contact op te nemen met Phillippe Delameileure via mail.