Kaaskerke (Diksmuide) België.
De Dodengang / le boyau de la mort.
Kaaskerke (Diksmuide) België.

Op 1 juni 1916 schreef oorlogsvrijwilliger René Deckers het volgende raar maar waargebeurde verhaal in zijn dagboek:

“Het afgeloste bataljon wist over de dodengang de volgende anekdote te vertellen. Vanuit de erg rustige Duitse kant werd een steen gegooid met een papier waarop te lezen stond: “ Vlaamche bloed, Deutsch bloed, etc.”, de inleidende beleefdheidsformule. Dan verschenen boven de Duitse borstwering een paar handen en als de eigenaar ervan vaststelde dat de Belgische piotten niet schoten, verstoutte hij zich zijn hoofd te tonen, maar dan echt één van die karikaturale Moffenkoppen. Vervolgens stak ook een piot zijn hoofd uit, dan twee Duitsers en twee piotten. Uiteindelijk bekeken een twintigtal oorlogvoerende elkaar met nieuwsgierige blikken. Die Moffen ware oude venten. Gesprekken werden gevoerd in het Frans, het Vlaams en het Duits. Plots naderde één van onze mitrailleur officieren, hij schelde de piotten de huid vol, greep een geweer en wilde aanleggen, maar alle vogels waren gaan vliegen. De piotten en de Moffen wilden echter zulke goed gestarte relaties op zeventien meter afstand niet zomaar afbreken en gooiden met graszoden, keien en met aarde gevulde conservenblikken naar elkaar. Zo werd op zeventien meter van elkaar een moderne oorlog gevoerd. Op een plaats waar de bodem van bloed doordrenkt was , speelden de vijanden als grote kinderen. Dit verhaal was zeker geloofwaardig en waarheidsgetrouw, het werd in enkele minuten wel honderdmaal verteld.”

 

Meer artikels
Bailleul Communal Cemetery Extension, Nord. 23-05-2016
Bailleul Frankrijk.

De stad Bailleul (Belle) werd op 14oktober 1914 bezet door de Britten, namelijk door de 19e brigade en de 4e divisie.

lees meer ...
Zillebeke Churchyard 'Aristocrats Cemetery'. 06-10-2014
Zillebeke (Ieper) België.

Het unieke Britse militaire ereperk op het kerkhof van Zillebeke, de laatste rustplaats van 32 militairen, ligt links aan de ingang van de kerk en het kerkhof. Het kerkhof bevat de graven van tweeëntwintig militairen uit het Verenigd Koninkrijk en van tien Canadese militairen. Twee Britten en vier Canadezen konden niet meer geïdentificeerd worden. Twee graven raakten vernield door het latere oorlogsgeweld en worden nu herdacht met 'special memorials', vooraan op de begraafplaats.

lees meer ...
Hurlus 'Cpl Gabriel Brouat'. 23-03-2015
Hurlus Frankrijk.

Februari 1915, de gevechten in de Champagne (eerste slag in de Champagne van 14/12/1914 tot 17/03/1915) werden verder gezet.

lees meer ...