Ieper België.
Franse begraafplaats Saint-Charles-de-Potyze 'Augustin Sabourin'.
Ieper België.

Deze Franse oorlogsbegraafplaats, de grootste in België, ontstond  tijdens de eerste slag om leper en lag in de onmiddellijke om­geving van de Ambulance St.-Charles ook de Ambulance de Frezenberg genoemd. Deze hulppost was geïnstalleerd in de gebouwen van een wijkschooltje, Het schooltje stond in feite noch aan de Potyze, noch aan de Frezenberg, maar dicht bij de Verlorenhoek, op de plaats van de huidige begraafplaats. Deze verbandplaats diende als verzamelplaats voor de zwaar ge­wonden die vanuit de verschillende regimentshulpposten, verspreid over Zonnebeke, naar hier doorgestuurd werden nadat ze de eerste zorgen hadden gekregen. De licht gekwetsten werden in de eenheid zelf verder behandeld. Het aantal sterfgevallen ten gevolge van de opgelopen verwondingen was er ont­stellend hoog, en op menige overlijdensakte stond dan ook te lezen: "Décédé par suite de blessures de guerre” of “par éclat d’obus”. Zij die er bezweken werden door de brancardiers in de naaste omgeving begraven. Dat zorgde voor een groot aantal Franse maar ook Britse begraafplaatsen aan de Verlorenhoek en de Potyze, waar men in het kasteel een Britse verbandpost had ingericht.

 

De vele Franse eenheden, die langs de baan van Zonnebeke naar leper marcheerden, trokken eraan voorbij, en één onder hen, Elie Chamard een brancardier bij het 77e R.I., beschreef de begraafplaatsen als volgt:“ Langs de baan van de Frezenberg naar de Menenpoort treffen wij overal militaire kerkhoven aan. Op de kruisen zien wij Franse kokardes of rode kepies. De graven zijn overvloedig versiert met bloemen die vers geplukt zijn in de serres van het Minneplein te Ieper. Midden de sneeuwvlakte ge­ven ze een kleurrijke noot aan het trieste tafereel. Iedere divisie of onderdeel heeft er een eigen hoekje, waar eigen gesneuvelden worden bijgezet. De begraafplaats is degelijk georganiseerd, en er zijn nauw­keurige lijsten voor handen. Alle graven hebben een nummer, zodat er zich in principe na de oorlog geen moeilijkheden kunnen voordoen bij het opzoeken ervan. Van alle militairen, die op de begraafplaats begraven worden, krijgt de familie gedurende de oorlog de nodige inlichtingen. Deze informatie wordt verstrekt door het depot van het regi­ment, door middel van een speciaal formulier. Meestal is dit formulier ook vergezeld van een schetsje, waarop in grote lijnen de ligging van de begraafplaats is aangeduid.

 

Op 10 november 1914 ging de Duitse beschieting ongenadig te keer. De Franse stellingen rond Zonnebeke werden totaal vernield en er vielen heel wat slachtoffers. In de Passendalestraat werden soldaat Augustin Sabourin en kapitein Orophane gedood, beide mannen behoorden tot het 125e R.I. Door de toen heersende tumultueuze situatie zouden de mannen pas twee maanden later, op 12 of 13 januari 1915, samen begraven worden. Augustin Leon Sabourin zag het levenslicht op 28.7.1891, hij werd geboren en woonde te St. Lignaire (Deux-Sevres). Na de oorlog werd het lichaam van soldaat Sabourin niet teruggevonden dat van kapitein Orophane wel. Dat laat ons vermoeden dat ook het lichaam van Augustin  werd weergevonden na de oorlog, maar dat het niet meer geïdentificeerd kon worden. Op 18.07.1919 werd Augustin door een uit­spraak van de rechtbank in Niort (Frankrijk) officieel dood verklaard, volgens dit dictum sneuvelde hij te Zonnebeke op 10.11.1914. Hij werd ingeschreven in het overlijdensregister van de gemeente St. Lignaire.  Aan het familiegraf in St. Lignaire werd herinneringsplaket bevestigd, doch het register van de ter aarde bestellingen vermeldt nergens zijn repatriëring. Op het herinneringsplaket staat september i.p.v. november

Meer artikels
Life Guards 19-01-2015
Zandvoorde (Zonnebeke) België.

The Household Cavalry’ waren in feite koninklijke lijfwachten te paard.

lees meer ...
Aachen Waldfriedhof. 08-10-2018
Aken Duitsland.

Net buiten het centrum van Aken ligt het ‘Aachen Waldfriedhof’.

lees meer ...
Menenpoort 18-09-2017
Ieper België.

Drie Australische broers George Ross (schilder), Theodore Leslie (brandweerman) en William Keith(telefonist) Seabrook meldden zich vrijwillig aan bij het leger.

lees meer ...