Polygon Wood ( Zonnebeke )  België.
Polygon Wood Cemetery.
Polygon Wood ( Zonnebeke ) België.

De kleine Britse militaire begraafplaats Polygon Wood Cemetery ontstond tijdens de oorlog. Na de Tweede Slag om Ieper (eind april 1915) kregen Duitse troepen het polygoonbos op 3 mei in handen en konden het gedurende twee jaar behouden. Op het Polygoneveld legden ze een begraafplaats aan. Tijdens de  volgende slag om Ieper slaagden  Australische divisies, in september 1917, de bossen rond Zonnebeke te veroveren. Vanaf dat ogenblik werd vlak naast de Duitse militaire begraafplaats het Polygon Wood Cemetery aangelegd. Polygon Wood Cemetery werd door de Britten gebruikt tussen augustus 1917 en april 1918 en dan opnieuw in september 1918.

 

Tijdens het Duitse lenteoffensief van 1918 moesten de Nieuw-Zeelanders die zich toen in het bos bevonden zich terugtrekken uit het Polygonebos. Het bos werd opnieuw bezet door Duitse eenheden. Op 28 september, de eerste dag van het geallieerde eindoffensief, werd het bos ingenomen door troepen van de Britse 9th (Scottish) Division.

 

De Britse en Duitse begraafplaats lagen vredig naast elkaar tot in 1955, toen werd de Duitse dodenakker ‘het Kriegerfriedhof Am Polygonenwald’ ontruimd. Alle 347 Duitse graven werden overgebracht naar de Duitse militaire begraafplaatsen van Menen of Langemark.Enkel het graf van de Duitser Hans Bogner die tussen de Britten lag bleef alleen achter. Waarom, geen idee! Het Polygon Wood Cemetery is een battlefield cemetery, dat wil zeggen dat ze tijdens de oorlog al in gebruik was. Dat kan men bemerken aan de grafstenen, ze staan niet mooi in een rij maar ze staan onwillekeurig door elkaar, dat wijst er op dat de omgekomen mannen hier tijdens de oorlog snel onder de aarde werden gestopt.

 

 

De enige Duitse militair die nu dus nog tussen zijn toenmalige vijanden begaven ligt is Hans Bogner. Over Hans werden na de oorlog nogal wat cowboyverhalen verteld, precies of de waarheid al niet erg genoeg was! In één van de vertelsels die de ronde deden na de oorlog beweerde men dat Hans Bogner alle andere slachtoffers die hier begraven lagen zelf afgemaakt had met zijn mitrailleur, en dat men ze hier allemaal, samen in vrede, met hun moordenaar had begraven! Uiteraard klopt dat niet, waarschijnlijk was dat een verzonnen verhaaltje voor de toenmalige fronttoeristen, een verzinsel van de toenmalige lokale en zo gezegde specialisten van den anderen oorlog, toen werd WO I in de westhoek vaak 'den anderen oorlog' genoemd. Die fantasierijke dorpsgeschiedkundigen waren vaak verzamelaars van oorlogsrelicten, hun fantasieverhalen werden tot lang na de oorlog, tot in de jaren 1980, door velen geloofd en kwamen zelf op TV. Gelukkig waren er toen ook heel wat heemkundigen die wel degelijk werk leverden, maar hun verhalen waren minder sensationeel en gezien men het toen minder nauw nam met de historische waarheden verdwenen die op de achtergrond, gelukkig kwam daar sinds de Jaren 1990 geleidelijk aan verandering in. Een ander even belachelijk vertelsel over Hans, dat ook jarenlang en zelfs nu nog door sommigen geloofd en verteld word, is het verhaal dat Hans Bogner hier door zijn oversten vastgeketend werd aan zijn mitrailleur en achtergelaten werd met het bevel om te blijven vuren tot de laatste kogel! Onzin, geen enkele Duitser werd aan zijn mitrailleur vastgeketend...

 

Het is wel waar dat Hans Bogner hier achterbleef om de aftocht van zijn eenheid te beschermen, of hij alleen was is niet zo van zelfsprekend want een MG-Crew bestond meestal uit vier man, maar de lichte mitrailleur Maxim 08/15 kon wel door een man bediend worden. Dat hij met zijn mitrailleur wel verliezen toebracht in de Schotse gelederen die hem op 28 september 1918 beetje bij beetje insloten, en hem tenslotte zelf ook naar het hiernamaals stuurden, zal wel kloppen. Dicht bij het graf van Hans Bogner werden  2 Schotse soldaten begraven die ook op 28 september 1918 sneuvelden.  Pte  McPhee R ( Cameron Highlanders ) en Pte Christie R ( Royal Scots Fusiliers ).Misschien waren beiden slachtoffers van de hevige weerstand van Hans Bogner ? Georg Krieger een kameraad van Hans getuigde later na zijn krijgsgevangenschap dat hij gezien had dat Hans door een artilleriegranaat gedood werd. Dus moest Hans werkelijk alleen geweest zijn dan zou zijn kameraad niet gezien hebben hoe zijn vriend Hans om het leven kwam.

 

 

Hans Bogner werd geboren op 20 februari 1899 in Mantel bij Weiden in Noord-Beieren. Hans werd op 24 oktober 1917 opgeroepen en legde op 4 november 1917, in Grafenwöhr, de eed af bij het Beierse Reserve-Infanterie-Regiment 14 (BRIR 14). Op 6 maart 1918 werd hij overgeplaatst naar Noord-Frankrijk. Daar werd hij in het Feldrekrutendepot van de 9. Bayerische Reserve-Division verder opgeleid. Hij leerde er o.a. hoe hij het leichte Maschinengewehr 08/15 moest bedienen. Zijn opleiding eindige daar op 20 mei. Vanaf 24 mei werd hij tijdens de gevechten bij Montdidier en Noyon aan het front in gezet, hij vocht er in de rangen van de 1.MGK/BRIR 14 ( 1e mitrailleurcompagnie).Eind juni 1918 werd de 9. Bayerische Reserve-Division (9e Beierse Reserve Divisie) ontbonden. Van eind juni tot half augustus 1918 diende Hans Bogner bij een tijdelijke eenheid, het Maschinengewehr-Bataillon "Pöhner", waarmee hij de gevechten aan de Marne meemaakte. Op 16 augustus 1918 werd dit bataljon ontbonden en werd Bogner overgeplaatst naar de 2. Kompagnie van het Bayerische Infanterie-Regiment 27 (12. Bayerische Infanterie-Division). Deze eenheid werd, na een week opleiding bij het 2. Armee, op het einde van augustus naar het Vlaamse front gestuurd.

 

Kort voordat Hans zou sneuvelen werd hij nog bevorderd tot Gefreiter (korporaal). Officieel werd Gefreiter Hans Bogner op 28 september 1918, bij Zonnebeke, als vermist opgegeven. Nadat Georg Krieger in een officiële getuigenis declareerde dat Bogner op 28 september 1918 door een granaatontploffing om het leven kwam werd Hans door de militaire overheid vanaf 24 oktober 1919 beschouwd als officieel gesneuveld. Daarop werd een overlijdensakte naar de burgerlijke stand van Mantel gestuurd, ook de familie werd ingelicht.Georg Krieger was wellicht een goede vriend van Hans Bogner. De twee jonge mannen dienden sinds 23 juni 1918 in dezelfde eenheden en hadden ook dezelfde leeftijd. Krieger werd op 28 september 1918 gevangen genomen en keerde eind 1919 naar Duitsland terug via het Dulag Dülmen, waar hij toen ook de officiële verklaring aflegde over de dood van zijn strijdmakker Hans Bogner.

 

 

Volgens het register liggen op Polygon Wood Cemetery nu 107 ( andere bronnen spreken van 103) doden begraven: 46 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waaronder er 17 niet geïdentificeerd konden worden), 60 Nieuw-Zeelanders (waarvan 2 ongeïdentificeerd) en 1 Duitser. Voor 3 mannen werd een ‘special memorial’ geplaatst. Polygon Wood Cemetery vormt zowel inhoudelijk als op architecturaal vlak één geheel met het vlakbij aangelegde Buttes New British Cemetery. Beiden werden aangelegd door Charles Holden (hoofdarchitect) en W.C. Von Berg (uitvoerend architect).

 

Op 21 oktober 2004 werden hier op de begraafplaats drie mannen begraven die op 9 september 1998 gevonden werden in een Zonnebeekse tuin. De drie waren op 4 oktober 1917, bij Molenaarelst, om het leven gekomen. Eén van hen kon dankzij een mutskenteken en de initialen ‘J.R.T.’ op zijn zakmes en een D.N.A. onderzoek geïdentificeerd worden als Private (soldaat) J.R. Thomson. Hij diende bij het Schotse ‘2nd Bn Gordon Highlanders’, de twee andere mannen dienden mogelijks ook in de zelfde eenheid. De drie mannen werden samen herbegraven op Polygon Wood Cemetery.

 

 

 

Meer artikels
Deutcher Soldatenfriedhof 'Ein Gefallenen Soldaten'. 29-08-2016
Cannock Chase (Staffordshire) Verenigd Koninkrijk.

Deze fraaie  bronzen sculptuur is van Hans Wimmer (1907- 1992),hij was een eminent Duits beeldhouwer.

lees meer ...
Aux Morts de la Division Marocaine. 04-05-2015
Vimy Frankrijk.

Na een zes dagen en nachten durend tactisch bombardement van de Duitse linies begon op 9 mei 1915 de 2eslag om Artois.

lees meer ...
Cimetière municipal Calais Nord 'Duitse Grafstenen'. 19-02-2018
Calais Frankrijk.

In 1867 kocht de stad Calais de polder Bodart, die was gelegen ten westen van de Citadel en had een oppervlakte van 36 000 m².

lees meer ...