Hartmannswillerkopf (Vieil Armand) Frankrijk.
Feste Grossherzorg 'Hotell zum schönen Aussicht'.
Hartmannswillerkopf (Vieil Armand) Frankrijk.

Na de terugtocht van de Fransen uit de Elzas, eind augustus 1914, liep de frontlinie daar nu min of meer langs de Frans-Duitse grens van 1871.  De hoogste toppen van de Vogezen lagen aan de Duitse kant, zodat de Duitse verdediging in hun sinds 1871 gewonnen grondgebied lag. Joffres ( Joffre in die periode de opperbevelvoerder van het Franse leger) Grand Quartier Général (GQG) in Chantilly werkte een aantal aanvalsplannen uit. Eén daarvan was een Plan H, hierin onderzochten de Fransen de mogelijkheid om het zuiden van Duitsland via Zwitserland aanvallen. Doch voordat een dergelijke operatie uitgevoerd kon worden, moesten de Fransen over de controle van de bergtoppen in de Vogezen beschikken. Wie de hoogten bezat kon het omringende gebied observeren en het met hun artillerie controleren. Zo zouden ze dan ook het Duitse treinverkeer tussen Straatsburg en Mühlhausen kunnen beschieten. Mühlhausen werd in de loop van de oorlog wel vanuit de lucht beschoten, maar bleef de gehele oorlog in Duitse handen. Het GQG stelde ook een plan op om de Elzas via de bergtoppen te gaan veroveren. Langs de meer toegankelijke zuidkant op de vlakte onder de Vogezen werd na augustus 1914 geen enkele Franse aanval meer uitgevoerd.

 

Op 27 november 1914 bezocht maarschalk Joffre de plaats Thann. Thann lag aan de voet van de Hartmannswillerkopf (ook le Vieil Armand genoemd) een berg van 956 meter hoog. Hij en zijn staf werden er op het stadhuis ontvangen en aanschouwden er een defilé van een bataljon Chasseurs Alpins. Joffre had dus wel degelijk het moeilijke aanvalsterrein met de steile en dicht beboste berghellingen gezien waarop de Fransen in 1915 ten strijde zouden moeten trekken, maar toch kon hij daarvoor geen grote strijdmacht ter beschikking stellen, er stonden immers nog andere aanvallen op de planning. Op tal van punten langsheen het Westelijke Front zouden aanvallen worden uitgevoerd worden, o.a. in de Artois boven de stad Arras maar ook in Lotharingen werd een aanval, gericht tegen de saillant van Saint-Mihiel, voorbereid. Men paste de tactiek van de “grignotage” toe, het afknabbelen van de door de Duitsers bezette gebieden. Er zouden dan ook niet meer dan drie Franse divisies in de Vogezen strijden: de 47e, 66e en 129e. Na 4 april 1915 vormden ze onder het bevel van generaal Louis de Maud’huy samen het Franse Zevende Leger.

 

Vandaag is er op de Hartmannswillerkopf nog heel wat interessants te zien, geïnteresseerden kunnen er o.a. binnenin de versterkte schuilplaats de Feste Grossherzog nog heel wat soldatengraffiti uit die tijd bekijken, een van die ingekerfde opschriften klinkt spottend "Hotell zum schönen Aussicht" (Hotel met mooi uitzicht).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer artikels
Carriere Wellington 'New Zealand Tunnellers'. 16-01-2017
Arras Frankrijk.

Zowel boven als onder de grond werd er gezwoegd en gegraven.

lees meer ...
Frans Monument Broodseinde. 23-02-2015
Broodseinde (Zonnebeke) België.

Op 26 februari 1915 brachten de Duitsers aan Broodseinde een ondergrondse mijn tot ontploffing onder de linies van het 90e R.I., dat gebeurde op de plaats waar de loopgraven en de Beselarestraat elkaar kruisten.

lees meer ...
The War-Scarred Christ. 09-03-2015
Neuve-Chapelle Frankrijk.

Neuve Chapelle is een dorpje gelegen tussen Bethune en Lille( Rijsel). Begin 1915 plande  Douglas Haig, toen bevelhebber van het Eerste Britse Leger, een voorbereide aanval, het was de eerste Britse set-piece aanval van de oorlog.

lees meer ...