Alrewas  Verenigd Koninkrijk.
Shot At Dawn 'Pte George Ainley'.
Alrewas Verenigd Koninkrijk.

George Ainley werd geboren in 1898 te Sheffield en kreeg de zelfde voornaam als zijn vader, zijn ouders waren George en Alice Mary Padley. Vader werkte in de zilverhandel als stamper. Zijn ouders waren beiden in Sheffield geboren en trouwden in 1896. Zij bleven in Sheffield wonen en kregen zeven kinderen, met inbegrip van George, maar helaas tegen 1911 waren drie van hen, allen jongens, gestorven. George was hierdoor nog hun enige overblijvende zoon. In de oorlog was George private (soldaat) bij het 1/4th KOYLI (1/4th Battalion King’s Own Yorkshire Light Infantry), hij was vrijwel zeker opgeroepen als dienstplichtige.

 

Op 28 januari 1918 was hij veroordeeld omdat hij zichzelf verwond had, maar vóór het einde van de zomer van 1918 zou hij blijkbaar ook nog driemaal deserteren. Zijn proces vond plaats op 13 juli. De Commanding Officer (bevelhebber) van het bataljon verklaarde aan de rechter: “Private Ainley lijkt geen gevoel van verantwoordelijkheid te hebben, en als gevolg hiervan is zijn militaire karakter niet goed”. Dat was een zware aanklacht. Natuurlijk waren zij waarschijnlijk totaal niet op de hoogte van de situatie van George's familie en hun tragische geschiedenis, maar hoe dan ook daar zouden ze geen rekening mee gehouden hebben. Medeleven en begrip waren toen schaarse denkbeelden onder de generaals van het Britse leger. George werd gefusilleerd op 30 juli 1918.

 

 

Men vermoedt dat men zijn familie niet de volledige waarheid van zijn dood vertelde, want George staat in de database van de UK Soldiers (militairen van het Verenigd Koninkrijk) gedood in de oorlog vermeld als "gesneuveld" en zijn rang staat er aangegeven als Lance Corporal. Wat ook ongebruikelijk is voor gefusilleerde militairen is het feit dat hij herdacht wordt op de lokale erelijst der gesneuvelden in St Mary's Church, Bramall Lane, Sheffield.

 

 

In een document, een register, betreffende betalingen gedaan aan gezinnen, na de beëindiging van de vijandelijkheden, bemerken we dat bij de andere namen van gesneuvelden KIA (killed in action) vermeld staat en dat hun nabestaanden een oorlogsvergoeding en het loon dat de gesneuvelde nog te goed had kregen. De enige uitzondering is Record No 850210 van George Ainley, die staat neergepend als "30.7.18 Belgium Desertion" (desertie) het is merkwaardig dat ze niet het woord "executed” (geëxecuteerd) gebruikten. Naast de inschrijving in het registerboek werd de rode stempel van de oorlogsvergoeding aangebracht, maar naast de stempel staat in rode inkt ‘not advisable’ (niet aan te raden). Verder zien we ook in rode inkt de woorden ‘war gratuity’ die doorstreept werden! Dat betekent dat het Britse leger weigerde om Georges familie een oorlogsvergoeding te geven.

 

George ligt nu begraven op Hagle Dump Cemetery in Elverdinge - Plot II. D. 5. Hagle Dump lag 3 km ten zuidwesten van Elverdingedorp. De aanleg van de begraafplaats begon in april 1918 tijdens de Leieslag. Ze werd zowel door gevechtseenheden als door fieldambulances gebruikt tot in oktober. George wordt ook herdacht op een van de paaltjes in Alrewas, de herdenkingsplaats van de gefusilleerde Britse militairen in het Verenigd Koninkrijk. Alle Britse geëxecuteerden uit de Eerste Wereldoorlog werden bij Koninklijk Besluit op 8 november 2006 (art. 359 van de Armed Forces Act 2006) gerehabiliteerd.

 

 

 

 

Meer artikels
Maori Tribute. 30-04-2018
Zonnebeke Belgiƫ.

Nieuw-Zeeland is ongeveer even omvangrijk als Groot-Brittannië.

lees meer ...
Akbas Martyrs Memorial. 23-11-2015
Akbas Limani (Eceabat) Turkije.

Tijdens de veldtocht in Gallipoli was Akbas Limani (Eceabat) de belangrijkste landingshaven en een van de belangrijkste bevoorradingspunten voor de Turkse troepenmacht.

lees meer ...
Iron Harvest. 09-07-2018
Wijtschate (Heuvelland) Belgiƫ.

Waar deze koeien nu onwetend grazen vind men onder de grond nog vaak de sporen van de grote oorlog, soms slechts op en diepte van enkele centimeters of decimeters.

lees meer ...