Diksmuide België.
Gebroken Heldenhuldezerk
Diksmuide België.

In de crypte van de IJzertoren, ligt onder een gelijkaardige heldenzerk als die van op de foto, maar dan een ongeschonden exemplaar, de stoffelijke resten van Renaat De Rudder. Renaat werd in 1897 geboren in Oostakker. In november 1909 werd zijn vader hovenier op het kasteel van Landegem en daardoor verhuisde heel het gezin naar Landegem. Hij liep school in Wippelgem en trok daarna naar het college in Eeklo. Renaat wou priester worden, maar door zijn overtuigd lidmaatschap van de Vlaamse studentenbeweging streek hij toen al min of meer zijn geestelijke oversten tegen de haren in.

 

 

Op 12 oktober 1914, op 16-jarige leeftijd, meldde hij zich met vier Landegemse vrienden aan als oorlogsvrijwilliger. Na een opleiding van amper vier maanden in het kamp van Auvours, werd hij al ingezet, met het 8e Linieregiment waartoe hij behoorde, in de sector van Nieuwpoort. In 1915 schreef hij in een brief naar zijn familie: “ Gij kunt denken dat het aardig deed. Ik denk dat gij toch tevreden en gelukkig zijt dat uw zoon nu voor ’t Vaderland strijd. Moest ik u verdriet aangedaan hebben met binnen te gaan ik vraag er u vergiffenis over, doch ik dacht slechts mijn plicht te doen. Ik voelde me groot en sterk genoeg om te vechten.”

 

Na de lente en de zomer van ‘15 koelde het harde leven in de loopgraven de euforie van de eerste oorlogsmaanden af. Aan het front groeide zijn ongenoegen tegen de hoofdzakelijk Franstalige militaire top en Renaat engageerde zich voor de Frontbeweging. Een gevonden pamflet dat geschreven werd door Renaat zorgde ervoor dat hij gevangen werd gezet. Uiteindelijk werd hij toch weer vrijgelaten.

 

17 december 1917, de 11e compagnie kreeg opdracht om te gaan werken aan de voorposten. Als bescherming werd een korporaal met een paar mannen vooruitgeschoven. Renaat bood zich vrijwillig aan. Het was eigenlijk een gewoonte geworden dat hij er bij was als er gepatrouilleerd werd en het was een geruststelling voor de anderen, ze wisten dat niemand zou worden achtergelaten. Hij vertrok, zijn metgezellen volgden. Ze slopen over de harde grond      en kwamen in niemandsland, het gebied dat toebehoorde aan de dood. Renaats patrouille kwam in de nabijheid van de vooruitgeschoven post, maar daar wist men van niks!  Ze riepen: “Halte-la!” Renaat en zijn mannen lieten zich vallen. Er werd geschoten. Een kogel afgevuurd vanuit de Belgische voorpost trof Renaat. Een slagader was doorboord en het bloed gulpte wild uit zijn dij. Haastig werd er een voorlopig verband gelegd. Gehinderd door prikkeldraad en allerlei hindernissen brachten zijn mannen hem naar de schuilplaats van de commandant. Daar werd het verband ververst. De commandant vond dat het te lang duurde en  snauwde:  “maakt dat ge buiten komt!” Van daar werd de lijdende jongeman naar het veldhospitaal te Hoogstade overgebracht, waar hij dan uiteindelijk toch overleed. Renaat werd op 21 december ‘17 begraven op de militaire begraafplaats van Westvleteren.

 

 

Op 21 augustus 1932, bij gelegenheid van de XIIIe IJzerbedevaart, werd zijn stoffelijk overschot, samen met dit van zeven andere Vlaamse helden, in de crypte onder de IJzertoren bijgezet. Begin jaren 30 liet het Ijzerbedevaartcomité vier beelden maken om op de voet van de IJzertoren te plaatsen. Het eerste beeld was dat van Renaat De Rudder, het werd ingehuldigd op de Ijzerbedevaart van 23 augustus 1931. Na de destructie van de eerste IJzertoren werd het beeld samen met de andere herdenkingsbeelden in de Paxpoort ingewerkt.

 

Zijn beeltenis prijkt op de voet van één van de hoeken van Paxpoort. Renaat's zijn ene hand is geboeid en in zijn andere hand omklemt hij zijn geschriften die hij hemelwaarts reikt. Met de symboliek ‘boven mijn boeien rijst mijn ideaal’ wordt de strijd van de oorlogsvrijwilliger uitgebeeld. De beroemde slagzin ‘Alles voor Vlaanderen, en Vlaanderen voor Christus’ zouden De Rudders laatste woorden geweest zijn.Wat bezielde de  nog geen 17  jarige  Renaat  De Rudder  die priester wilde worden in 1914 om vrijwillig  naar het front te treken? Deze jongeman groeide uit tot één van de belangrijkste Ijzersymbolen vanwege zijn edelmoedige dienstbaarheid voor zijn volk.  

 

17 december 2017 Herdenkingsplechtigheid aan de crypte van de Ijzertoren  bij zijn heldenhuldenzerkje in Diksmuide.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer artikels
Never Forgotten Always Remembered Each + Everyone. 30-04-2018
Passendale België.

Nergens in ons land zijn de klaprozen zo dieprood en zo bloedrood, als in de Westhoek.

lees meer ...
Buttes New British Cemetery 'Pte John (Jack) Hunter'. 25-09-2017
Polygoonbos (Zonnebeke) België.

John Jack & Jim James Hunter twee broers  uit  Nanango (Queensland) melden zich vrijwillig  in het Australische leger en worden ingedeeld bij  het  49 AIF bataljon.

lees meer ...
New Zeeland Memorial & Maori. 05-12-2016
Polygoonbos (Zonnebeke) België.

Toen Nieuw Zeeland door de Europeanen werd ontdekt, was het gebied bewoond door de Maori.

lees meer ...