Nieuwpoort  België.
De Sluiswachter.
Nieuwpoort België.

Het Belgische leger trok zich in de nacht van 9 op 10 oktober  1914 terug uit Antwerpen. De eerste Belgische eenheden bereikten hun nieuwe doel, de kusstreek. De Duitsers moesten de kanaalhavens veroveren want alleen zo konden ze de aanvoer van het Franse en het Britse leger bemoeilijken. Koning Albert, opperbevelhebber van het Belgisch leger, beval dat de IJzerlinie ten alle koste moest behouden blijven. De situatie werd echter zo kritiek dat men besloot om de polder tussen de IJzer en de spoorweg Nieuwpoort Diksmuide onder water te zetten.

 

De Belgische Genie had onvoldoende kennis over de Ganzenpoot (het sluizencomplex te Nieuwpoort) en de vaarten om een onderwaterzetting uit te voeren. De richtlijnen van twee lokale burgers Karel Cogghe de Veurnse opzichter van de afwatering van de Noordelijke Westhoek vertrouwd met elk detail van de grachten, sloten en vaarten samen met de Nieuwpoortse binnenschipper Hendrik Geeraert speelde daarbij een belangrijke rol.

 

Met zijn parate kennis hielp Hendrik, vanaf 21 oktober, de militairen. Hij zocht en vond het geschikte materieel om de vloeddeuren en de schuiven te bedienen. In de nacht van 28 op 29 oktober opende Hendrik, samen met enkele Belgische militairen en onder het bevel van kapitein Umé, bij vloed de schuiven van de sluis Veurne-Ambacht, het zeewater stroomde diep landinwaarts. Bij eb werden de schuiven weer neer gelaten, dit herlaadden ze drie nachten tot ze het gewenste resultaat hadden bereikt. Hendrik Geeraert bleef de rest van de oorlog bij een speciaal opgerichte Genie eenheid die de waterwerken bediende en onderhield.

 

Na de oorlog werd hij door het stadsbestuur tot sasmeester benoemd. Hendrik Geeraert ging de geschiedenis in als de 'sluiswachter', de held van de IJzer, de man die in Nieuwpoort de sluizen opende en de opmars van de Duitsers tot stilstand bracht. Hij werd beloond met verschillende decoraties en andere eerbewijzen, in de jaren 50 verscheen zelfs zijn beeltenis op het Belgische bankbiljet van 1000 Frank. Hij stierf na ziekte in 1925. Hendrik werd net geen 62 jaar. Velen  beweerden dat hij stierf door overmatig alcoholgebruik .In Nieuwpoort was hij ook gekend als:'een grootten vijand van volle glazen en van de lege'.

Meer artikels
Franse begraafplaats Saint-Charles-de-Potyze. 09-11-2015
Ieper België.

Het ontstaan van deze Franse oorlogsbegraafplaats, de grootste in België, dient gezocht te worden in de onmiddellijke om­geving van de 'ambulance St.-Charles' of 'ambulance de Frezenberg' tijdens de eerste slag om leper.

lees meer ...
Nabij Prowse Point 'Voetbalwedstrijd Frelinghein-Houplines'. 29-12-2014
Ploegsteert (Comines- Warneton) België.

De Duitse officier, luitenant Niemann, beschreef een wedstrijd die plaats vond in het niemandsland in de sector Frelinghein-Houplines.

lees meer ...
Executieplaats. 14-12-2015
Poperinge België.

Desertie was en is in alle legers een misdrijf, ook in vredestijd.

lees meer ...