Zillebeke  (Ieper) België.
Australian Tunnellers Memorial HILL 60.
Zillebeke (Ieper) België.

Onmiddellijk na de oorlogsverklaring van Groot-Brittannië aan Duitsland besloot de Australische regering om een Australian Imperial Force ter beschikking te stellen. Deze troepen verschenen pas in het voorjaar van 1916 aan het westelijke front.  In de Westhoek speelden de Australische troepen een belangrijke rol in de Mijnenslag bij Mesen in juni 1917 en dat zou ook het geval zijn tijdens de Derde Slag bij Ieper. Doch de '1st Australian Tunnelling Company' arriveerde al in november 1916 op Hill 60, dat ter aflossing van de '3rd Canadian Tunnelling Company'. Haar ondankbare taak bestond erin de mijnladingen die waren geplaatst voor de grote Mijnenslag (7/6/1917) te beschermen tegen Duitse tegenreacties, zowel bovengronds als ondergronds. Op 7 juni 1917 ontploften 27,4 m onder Hill 60 en 30,5 m onder de Caterpillar twee enorme mijnladingen van respectievelijk 24.267 kg en 31.752 kg aan springstoffen. Het helse Britse offensief dat erop volgde, ondersteund door moordend artilleriegeschut, dreef de Duitsers terug. Hill 60 en de Caterpillar wisselden van bezetter en de bestaande Duitse betonconstructies die nog bruikbaar waren werden er door de Britten ingepalmd en eventueel aangepast.

 

Een tiental weken later, op 23 augustus 1917, bezocht Captain Frank Hurley, een Australische oorlogsfotograaf, Hill60 en beschreef het in zijn oorlogsdagboek als volgt:

 

 “Daarna klommen we op de kraterrand, van daar hadden we een schitterend uitzicht over het slagveld, tot aan de Duitse linies! Wat een gruwelijke aanblik van trieste verlatenheid. Alles was weggevaagd, hier en daar stonden er nog enkele stompjes van bomen overeind, het gehele veld bood een aanblik alsof het pas was omgeploegd. Vanwege zijn strategische positie en de bijna ondoordringbare betonnen complexen en bunkers die de Duitsers er hadden gebouwd had Hill 60 onze infanterieopmars lang in de weg gestaan. Doormiddel van ondergrondse tunnelbouw en door er vervolgens drie enorme mijnen te laten ontploffen, die praktisch de hele heuvel wegbliezen en de vijand erop geheel elimineerde, hadden we de hoogte uiteindelijk ingenomen. Het was de meest weerzinwekkende plaats die ik ooit gezien heb. De meest overdreven voorstellingen van de hel werden hier in beeld gebracht. Overal lag de grond bezaaid met stukken van geweren, bajonetten, granaten en mensen. Diep beneden in een van de mijnkraters zagen we een afschuwelijk schouwspel. Er lagen drie walgelijke, bijna tot op het bot verteerde delen van Duitse soldaten. Oh, wat was dat allemaal verschrikkelijk. Te bedenken dat deze resten ooit liefjes, of echtgenoten of beminde zonen waren en dat dit hun einde was. Tot mijn einde zal die blik naar beneden in de mijnkrater van Hill 60 me blijven achtervolgen en dit was maar één tragedie uit duizenden gelijkaardige. Rond het kleine heuveltje waar we op stonden gingen er honderden, nee, duizenden verloren er het leven. Wat was het waard voor de oorlog?”

 

De voorstelling die we ons vandaag maken van het oorlogsfront bij Ieper werd onder meer gevormd door de indrukwekkende foto's van de Australiër Frank Hurley. In de zomer van 1917 werd hij door het Australische leger aangeworven om de oorlogsgebeurtenissen met foto's en films te documenteren. Hij kreeg de rang van kapitein en kon zo de frontzone doorkruisen. In zijn betrachting om alle aspecten van die vreselijke strijd in beeld te krijgen, ging Hurley bijzonder systematisch te werk. Hij maakte foto- en filmreeksen van artilleriestukken en hun bemanning, tunnelbouwers, krijgsgevangenen, loopgraven, onderkomens, en van de troepen die naar het front marcheren. Hurley deed tijdens WOII ook dienst als oorlogsfotograaf. Frank Hurley overleefde de twee wereldoorlogen. Hij stierf in 1962, op 76-jarige leeftijd, in zijn geboorteplaats Sydney.

 

 

 

 

Meer artikels
Fort Troyon 'Ammunition depot: Nécropôle Nationale'. 22-09-2014
Troyon Frankrijk.

In 1914 maakte het Franse fort de Troyon deel uit van de defensieve linie 'le rideau défensif des Hauts de Meuse'. Door haar ligging langs de weg te midden van de 'Place forte de Verdun' en de "Saillant de Saint-Mihiel” zou het fort gedurende de gans de oorlog in de eerste linie van het front liggen. Oorspronkelijk voorzag het fort de huisvesting van een garnizoen van 800 man en 40 vuurmonden, maar in september 1914 bestond de fortbezetting slechts uit 150 artilleristen van het 5e artillerie te voet en uit 300 infanteristen van het 166e R.I.

lees meer ...
Duits Mausoleum. 30-11-2015
Leffinge (Middelkerke) België.

De huidige begraafplaats van Leffinge die langs de waterloop Ieperleed ligt, vervangt het oude kerkhof rondom de kerk.

lees meer ...
Duitse geschutskoepel. 02-11-2015
Ablain-Saint-Nazaire Frankrijk.

Ablain-Saint-Nazaire kreeg het in 1915 net als haar aanpalende buurgemeente Souchez heel hard te verduren.

lees meer ...