Zandvoorde  (Zonnebeke) België.
Household Cavalry 'Dieu et Mon Droit'.
Zandvoorde (Zonnebeke) België.

Tijdens  de gevechten van  30 oktober 1914 werden  de hellingen ten zuiden en zuidoosten  van  Zandvoorde  verdedigd door de 7th Cavalry (Household) Brigade, deze werd versterkt met het gemengde bataljon Household Cavalry van de 4th Brigade. De noordoostelijke hellingen werden verdedigd door een bataljon van de 22nd Brigade.  De gemeente Zandvoorde en de heuvelkam bij Zandvoorde viel die dag  echter na zware strijd volledig in Duitse handen.

 

Onder de Britse gesneuvelden bevonden zich een aantal edelen, zoals Lord Grosvenor Hugh Williams, broer van de Duke of Westminster. Een andere gerenommeerde persoon was Lord Charles S.P. Worsley, de oudste zoon van de Earl of Yarborough en aangetrouwde familie van de latere Britse opperbevelhebber Sir Douglas Haig. Worsley was in Zandvoorde de commandant van de Machine Gun-sectie, die zich door het gebrek aan mitrailleurs al zeven dagen lang en onafgebroken in de loopgraven bevond. De Duitse officieren, velen van hen waren ook van adel, wisten dat er heel wat aristocraten meevochten met de Household Cavalry. Dit speelde zeker mee in het feit dat Oberleutnant Sigmund von Prankh, Freiherr (baron) een Duitse edelman, Lord Worsley liet begraven in een graf. Het graf werd gemarkeerd met een houten kruis. Oberleutnant von Prankh sneuvelde enkele dagen later.

 

De familie van Worsley kon later via diplomatieke kanalen een gedetailleerd plan met de locatie van het graf in Zandvoorde bemachtigen. Zo kon na de oorlog het graf van Lord Worsley teruggevonden worden. Worsley ligt nu begraven in Ypres Town Cemetery Extension. Van de andere Britse gesneuvelden restte er geen spoor meer. Het houten kruis dat de Duitsers in 1914 op het graf geplaatst hadden, stond nog grotendeels overeind. Het werd in januari 1919 vervangen door een ander houten exemplaar.

 

Op de oorspronkelijke locatie van het graf van Worsley, dat Lady Worsley gekocht had, werd het gedenkteken voor de ‘Household Brigade’ opgericht. De gedenkzuil werd op 4 mei 1924 onthuld. Op de zuil staan per regiment de namen van de slachtoffers vermeld. Onderaan op de sokkel lezen we “To those of the 1st and 2nd Life Guards & Royal Horse Guards who died fighting in France & Flanders. 1914 Many of them fell in defence of the ridge upon which this cross stands.”

 

 

 

Op zondag 26 oktober 2014 vonden er drie officiële plechtigheden plaats ter herdenking van deze gevechten en hun vele slachtoffers. In Zandvoorde werden de Household Cavalry en de Royal Welsh Fusiliers herdacht. Om 10 u was er aan de gedenkzuil in de Komenstraat een herdenkingsplechtigheid voor de Britse Household Cavalry. Om 10u30 was er dan een militaire parade tot aan de kerk, waar er een plechtigheid ter herdenking van de Royal Welsh Fusilliers plaatsvond en waar ook een nieuw monument ter ere van datzelfde regiment werd onthuld. In Geluveld herdacht men om 11u30, aan de gedenktekens nabij het dorpsplein, de South Wales Borderers en het Worcestershire Regiment. Omdat het hier ging om een unieke gebeurtenis, de honderdjarige herdenking, kwamen deze regimenten de plechtigheden massaal bijwonen! Er was ook een muziekkapel van de Household Cavalry aanwezig.

 

Meer artikels
Essex Farm Cemetery 15-07-2014
Boezinge (Ieper) België

Een foto genomen van een starende man, 80 jaar na de wapenstilstand. Hij lijkt te mijmeren over wat er zich toen heeft afgespeeld op die plaats. Deze man uit Oxford vertelde dat z'n vader hier in de streek had gevochten in de Grote Oorlog, terwijl hijzelf aan de landing in Normandië had deelgenomen. Waarom hij zijn hoed heeft afgenomen heb ik nooit gevraagd. Wellicht uit eerbetoon en respect. Dit heeft me ook vaak aan het denken gezet, wat is er daar precies gebeurd?

lees meer ...
Belgische Militaire Begraafplaats Hoogstade. 01-05-2017
Hoogstade (Alveringem) België.

Omdat  zoveel Belgische militairen stierven in het veldhospitaal Clep werd  in april 1915 op de grond van de kerkfabriek een nieuwe begraafplaats aangelegd langs de Brouwerijstraat bij de dorpsplaats van Hoogstade.

lees meer ...
Newfoundland Caribou Memorial. 10-04-2017
Monchy-le-Preux Frankrijk.

Newfoundland is een eiland in de Atlantische Oceaan,vlak voor de noordoostkust van Noord-Amerika.

lees meer ...