Fromelles Frankrijk.
Pheasant Wood Military Cemetery.
Fromelles Frankrijk.

Op 19 en 20 juli 1916, woede er in en om het Noord-Franse dorpje Fromelles een korte maar bloedige episode uit de Grote Oorlog. De Slag om Fromelles was eigenlijk een afleidingsmanoeuvre om de Duitse militairen die richting de Somme waren getrokken uit te schakelen. Maar dit manoeuvre mislukte en schakelde naar schatting 5500 Australiers ( 3146 gewonden – 1917 doden)  en 1500 Britten (977 gewonden - 519 doden) uit. De Duitsers hadden er ongeveer 1500 doden of gewonden te betreuren. Door het enorme verlies aan mensenlevens kreeg dit slagveld een grote betekenis in de geschiedenis van Australië.

 

Naar aanleiding van een uitgevoerd onderzoek dat gebeurde op eigen initiatief van Franse en Australische historici gaf de Australische regering in 2007 en 2008 de opdracht om een terrein aan de rand van het bos grondig te analyseren. Dat bos droeg de  naam Bois du Faisan  (Pheasant Wood). Peilingen wezen  uit dat er vijf massagraven lagen, deze werden vlak na de Slag bij Fromelles door de Duitsers gegraven. In 2009 besloot men om de lichamen op te graven. Er werd secuur gezocht naar allerlei bewijzen om zo de identiteiten van de stoffelijke resten te kunnen bepalen. De onderzoekers vergeleken ook DNA-profielen. In totaal kwamen er 250 lichamen boven aarde. Na een nauwgezet onderzoek door archeologen, antropologen, gerechtelijke geneeskundigen, militaire historici, vonden de stoffelijke resten een definitieve rustplaats op de nieuwe Britse begraafplaats Pheasant Wood Military Cemetery. Het onderzoeksprogramma, dat deze stoffelijke resten identificeerde op basis van tijdens de opgravingen verzamelde elementen, liep door tot in 2014. De antromorfologische gegevens werden vergeleken met die uit de militaire zakboekjes van de na de veldslag vermist verklaarde mannen, en de DNA-monsters met die van de Australische en Britse families die een voorvader verloren tijdens deze slag.

 

 

Alle 250 lichamen die in het bois du Faisan (fazantenbos) gevonden werden, kregen er na een laatste eerbetuiging van zowel de Britse als de Australische krijgsmachten hun definitieve rustplaats. Deze militaire begraafplaats was de eerste door de Commonwealth War Graves Commission aangelegde begraafplaats sinds de jaren 60. De begraafplaats werd vanaf januari 2010 in gebruik genomen. Op 30 januari 2010 om 11 uur werd de eerste van de 250 soldaten van Pheasant Wood op de nieuwe begraafplaats te ruste gelegd. Deze teraardebestelling werd, net als de 248 andere begrafenissen die tijdens de maand februari volgden, met een volledig militair eerbetoon door dragers van Australische en Britse militairen uitgevoerd. Een Britse of Australische militaire kapelaan las gebeden bij het graf, daarna liet men dan elke doodskist voorzichtig in de grond zakken. Bij de eerste ceremonie die door 400 mensen uit de omgeving werd bijgewoond, sprak de burgemeester van Fromelles, Hubert Huchette, over wat deze herontdekte militairen voor het dorp betekenden: “Spoedig zullen ze hier allen op een paar meter afstand van onze kerk in het centrum van ons dorp rusten. We hebben altijd onze doden bij de kerk verzameld. Zo wilden onze voorouders hun waardevolle herinneringen behouden. Dit is de belofte die we maken, om de herinnering van deze dappere Australische en Britse soldaten te eren, zoals we de herinnering van onze eigen voorouders eren.”

 

Tegen het eind van februari 2010 waren 249 van de 250 stoffelijke overschotten die in Pheasant Wood geborgen werden op de nieuwe begraafplaats herbegraven.

 

 

Op 19 juli 2010, vierennegentig jaar na de Slag om Fromelles, werd de doodskist met daarin de stoffelijke resten van de laatste van de soldaten die bij Pheasant Wood gevonden werden op een legerkar van uit de Eerste Wereldoorlog geplaatst en met behulp van paarden door Fromelles getrokken. Achter de paardenkar stapten o.a. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Charles en de gouverneur-generaal van Australië, Quentin Bryce. Op de begraafplaats was er een grote menigte verzameld, waaronder veel familieleden van de gesneuvelden die uit Australië over gekomen waren daarnaast waren er ook heel wat Franse en Belgische sympathisanten aanwezig. Deze laatste graflegging was tevens ook de plechtige inwijding van de begraafplaats.

 

Op dat moment waren er 94 militairen geïdentificeerd. Al naargelang de vordering van de identiteitsonderzoeken worden de grafstenen met de inscriptie ‘Known unto God’ (slechts gekend door God) vervangen door stenen met daarop de identiteit van de militairen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer artikels
Nécropole Nationale de Notre-Dame de Lorette ' Sergeant Vincent Juvénal'. 26-10-2015
Ablain-Saint-Nazaire Frankrijk.

Een van de namen rechts van het crucifix, is die van sergeant Vincent Juvénal. 

lees meer ...
Nabij Tyne Cot Cemetery 'Bedfordshire monument'. 12-01-2015
Passendale (Zonnebeke) België.

Het 1e Bataljon van het Befordshire Regiment, was een Regular Army Battalion, en lag bij het uitbreken van de oorlog bij Mullingar In Ierland.

lees meer ...
Vrsic Pass ' De Onbekende Rus'. 07-03-2016
Soca Slovenië.

Begin 1915 werd de kleine stad van Kranjska Gora, door de nabijheid van het Isonzo Front, plots van strategisch belang.

lees meer ...