Arras Frankrijk.
Carriere Wellington 'New Zealand Tunnellers'.
Arras Frankrijk.

Zowel boven als onder de grond werd er gezwoegd en gegraven. Meer nog dan de bovengrondse oorlog werd de ondergrondse een technische, haast industriële activiteit waarvan de huidige sporen als pure archeologische overblijfselen kunnen beschouwd worden. De ondergrondse oorlog was er vooral een van geheimhouding en het is tot op de dag vandaag moeilijk te schatten hoeveel kilometers ondergrondse gangen er werden uitgegraven. De ondergronds opererende manschappen waren nog amper militairen in de klassieke zin van het woord maar eerder technici. Zij waren vaak professionele mijnwerkers, grondwerkers, elektriekers… geleid door ingenieurs. Het waren speciale eenheden: specialistenwerk uitgevoerd door 'Tunnellers', hoofdzakelijk Britten maar ook Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders. De Duitse "collega’s" heetten de "mineure"

 

Overigens waren fysieke confrontaties tussen de partijen onder de grond een zeldzaamheid. Men probeerde wel elkaars positie te bepalen maar men kreeg elkaar hoogst zelden te zien. Naast de offensieve ondergrondse oorlog was er ook een meer beschermende ondergrondse activiteit! Men construeerde ondergrondse schuilplaatsen, complexen die tienduizenden manschappen, voor wie het leven aan het oppervlak bijna onmogelijk geworden was, konden huisvesten. Vaak elektrisch verlicht en geventileerd deze 'tunnels' beschikten over : hoofdkwartieren, slaapruimtes, keukens, verbandposten, droogkamers, werkplaatsen, opslagruimtes en toegangen tot observatie.

 

Het 'hoofdkwartier' van de Bataljon commandant.

 

De  New Zealand Tunnelling Company (NZETC), die o.a. ook bij Arras ingezet werd, was de eerste Nieuw-Zeelandse eenheid die het Westfront bereikte. Het grootste deel manschappen van de Tunnelling Company  verliet de Nieuw-Zeelandse kust één week vóór Kerstmis 1915. In november 1916 verhuisden de Tunnellers naar Arras In de komende vijf maanden breidden de Kiwi’s (Nieuw-Zeelanders) er de twee bestaande ondergrondse systemen uit en creëerden er ook nieuwe tunnels. Ze bouwden er een complex systeem van faciliteiten die geschikt waren voor de huisvesting van ruim 20.000 man.

 

De  tunnels in Arras werden gemaakt voor het voorziene offensief van april 1917. Een week voor die aanval ( Slag bij Arras ) werd de 'ondergrondse stad' gevuld met meer dan 24000 manschappen. Deze grote operatie verliep in totale geheimhouding. In de nogal vreemde,vochtige, bevangen, donkere  en naargeestige 'onderwereld' wachtten de soldaten op het sein van de aanval.  Tijdens hun verblijf was er tijd voor te kaarten, zingen, brieven te schrijven of tekeningen te maken. Op verschillende tunnelwanden zijn  er nu nog  tekeningen of 'soldaten grafitti' terug te vinden.

 

 

De ondergrondse oorlog was een dodelijke aangelegenheid die scharnierde op de snelheid van het graven. De Tunnellers construeerden er lange schachten tot onder het vijandelijke loopgraafsysteem, aan het eind van die tunnels dolven ze dan een grotere ruimte uit. In die eindruimte plaatsten ze dan ongeveer 1500 kg explosieven en brachten die (ondergrondse mijn) dan tot ontploffing. Indien er een ondergrondse explosie van die omvang plaatsvond dan was dat dodelijk voor iedereen die zich in de nabijgelegen tunnels bevond, zelfs in de tunnels die niet verbonden waren met explosieruimte, de door ontploffing ontstane koolmonoxide, in de volksmond vaak gewoonweg CO genoemd, doodde allen die in de buurt aanwezig waren.Daarom luisterden de ondergronds werkende manschappen, terwijl ze zelf aan het graven waren, constant naar de graafgeluiden van de vijand. Wanneer het graven stopte dan wist men dat vijand bezig was met het plaatsen van de explosieven, en indien men op dat moment nog zelf niet klaar was om er de boel op te blazen dat had men de race verloren!

De Nieuw-Zeelandse Tunnellers  werkten een stuk sneller dan de Duitse mineure en wonnen de race vrijwel elke keer. Tijdens de oorlog slaagde de vijand er maar eenmaal in om hun mijn, dus nog voordat de Kiwi’s hun tegenmijn klaar hadden, als eerste te laten exploderen.

 

De Nieuw-Zeelandse Tunnelling company  (NZETC) verliet de regio van Arras in juli 1918. Doch een aantal van hen zouden voor eeuwig in de regio blijven!  Onder hen de 29 jarige Sapper (mineur) George Davies. George kwam nooit terug thuis bij zijn vrouw, hij werd gedood in Frankrijk en rust nu op de Britse begraafplaats: Faubourg D'Amiens Cemetery in Arras. Eén van de andere slachtoffers die ook op die begraafplaats rust is Lieutenant Henry Ernest Metcalfe, en zo vinden we hier nog een aantal jongens van de NZETC terug.

 

Een aantal hier aan het Westfront actief zijnde Kiwi Tunnellers werden onderscheiden voor hun moed en inzet. Onder hen o.a. Lance-Corporal F G McClymont, hij ontving de Military Medal (MM) voor dapperheid in het veld, hij stierf in december 1917 ten gevolge van zijn opgelopen verwondingen en werd begraven in Etrun (Pas-de-Calais). Kapitein R.H Daldy kreeg een Military Cross (MC). Tunneller, Lance Corporal J R Norris kreeg een Distinguished Conduct Medaille (DCM) toegekend.

 

In het oorlogsdagboek van de Nieuw-Zeelandse Tunnellers noteerde men honderd jaar geleden, op 10 januari 1917, het volgende:

 

NZETC: War Diary 10 January 1917

Weather fine but cold wind. Major Duigan left for Division in the evening. Huns have evidently got wind of our work and have started mining opposite I 56 and I 51.

(Goed weer maar koude wind. In de loop van de avond vertrok majoor Duigan naar de divisie. De Hunnen kregen uiteindelijk weet van ons werk en startten met graven tegenover I 56 en I 51.)

 

 

 

 

Meer artikels
Saint Mihiel American Cemetery and Memorial. 11-06-2018
Thiaucourt Frankrijk.

Vanaf het voorjaar van 1918 namen troepen van het U.S.ARMY daadwerkelijk deel aan de gevechten op het westfront.

lees meer ...
Kerkhof Beveren- aan-de-ijzer. 18-06-2018
Beveren-aan-de-Ijzer Belgiƫ.

Tijdens de oorlog lag Beveren-aan-de-IJzer meer dan tien kilometer van het front verwijderd.

lees meer ...
Herdenking deelname in WO1 van Amerika. ( First Division). 28-05-2018
Cantigny Frankrijk.

In mei 1918 beschouwde de Amerikaanse bevelhebber generaal Pershing dat slechts enkele van zijn divisies klaar waren voor de strijd.

lees meer ...