Douaumont Frankrijk.
Fort Douaumont.
Douaumont Frankrijk.

Het fort de Douaumont werd "veroverd" op 25 februari 1916 rond 17 uur door het Duitse 24e I.R (infanterieregiment uit Brandenburg). Al vanaf eind 1914 werd er overgegaan tot de geleide­lijke ontwapening van het fort.  Bij het uitbreken van de slag in 1916 had het dan ook maar een samenraapsel van mannen uit diverse eenheden, hooguit een 67 tal, als garnizoen. Enkel de 155 mm koepel was nog in gevechtsklare toestand. Dus de inname van het fort verliep eigenlijk gemakkelijk.

 

Wie de eerste Duitser was die het fort betrad zal wel nooit met zekerheid geweten zijn. Is het Radke (6e compagnie), von Brandis (8e compagnie), Kunze (Pionier) of Haupt (7e compagnie)? Tot op de dag van vandaag discussiëren historici nog over dit gebeuren. Hoe dan ook, het bezit van het fort was voor de Duitsers enorm belangrijk en het vervulde dan ook een multifunctionele rol tijdens de slag. De beide artilleriekoepels werden niet gebruikt om te schieten maar men richtte ze in als optische seinposten. Fort Douaumont was de uitvalsbasis geworden voor alle Duitse activiteiten in de frontlinie, tegen het Bois de la Caillette, de Thiaumont-linie en later tegen Fleury. In het fort waren munitiedepots, de gewonden kregen hier de eerste zorgen en de bevoorrading vertrok van hieruit naar alle fronttroepen. De Fransen beschoten nu dag en nacht het fort. Alle activiteiten vonden 's nachts plaats omdat dan de troepenbewegingen niet waarneembaar waren vanuit de kabelballonnen en vliegtuigen. De Franse artillerie bleef ook 's nachts de Duitse aanvoerroutes beschieten, daardoor moesten de Duitsers zich tussen de vuurpauzes door verplaatsen.

 

Op maandag 8 mei om 4 uur 's morgens brak er in het fort plots paniek uit. “De zwarten komen!” werd er geroepen ( met zwarten bedoelde men de gevreesde Franse koloniale troepen die berucht waren door het feit dat ze zogezegd nooit krijgsgevangenen maakten). Kort daarna waren er drie ontploffingen die een geweldige schokgolf door het fort jaagden, veel sterker dan bij een voltreffer. In het fort ontwikkelde er zich een ondoordringbaar rookgordijn met een verstikkend gas. De ontploffingen maakten veel slachtoffers die letterlijk drie tot vier rijen dik in de hoeken van het fort lagen neergekwakt! Honderden Duitsers kwamen hier door verstikking om het leven. Met veel moeite werden er 100 mannen gered. Men schatte het aantal doden op ongeveer een 678 man, 28 officieren en 650 onderofficieren en soldaten? Velen van hen waren niet meer te identificeren.

 

Een aanwezige arts reconstrueerde het gebeuren en kwam tot de bevinding dat er een voltreffer terechtgekomen was op een opslagplaats voor de vlammenwerperolie. Die olie was ontvlamd door vuurtjes van het kookgerief. Hierdoor ontstond er een brand met een zeer zware rook en roet ontwikkeling. Bijna iedereen was geheel overdekt met een dikke laag roet, vandaar de paniek: “de zwarten komen!” In die panieksituatie waren er handgranaten gegooid naar de vermeende binnendringers. Hierdoor kwamen er munitiebunkers met granaten en gifgasgranaten tot ontploffing. De lijken konden vanwege de aanhoudende beschietingen niet buiten worden begraven, daarom werden ze opgestapeld in een leeg munitiemagazijn op iedere laag lijken werd er een laag chloorkalk gestrooid dan terug een laag lijken enz.…. De munitieopslagplaats werd dichtgemetseld en is tot op vandaag de dag nog aanwezig in heb fort. ( na de oorlog werd op deze plaats in het fort een kapel ingericht ) De Fransen merkten niets op van deze catastrofe. Tussen 22 en 24 mei 1916 probeerden de Fransen (129e, 36e, 34e R.I.) vruchteloos Douaumont te heroveren.

 

Maandag 23 oktober1916 , twee Creusot-Schneider kanonnen begonnen opnieuw te vuren op het fort Douaumont. Twee voltreffers drongen door tot in het binnenste van het fort en brachten er grote schade aan. Het licht viel uit! De tweede voltreffer dode in het lazaret alle aanwezigen en er ontstond brand. Daarna volgden nog meer voltreffers waaronder ook voltreffers met gasgranaten. Er waren heel wat gewonden en gasslachtoffers, dat leidde tot paniek. De Duitse commandant besloot om het fort te ontruimen. Een kleine Duitse bezettingsmacht, onder leiding van kapitein Soltau, bleef in het fort achter. Op zijn verzoek om versterkingen te sturen werd niet gereageerd en omdat hij het fort met een handvol manschappen niet kon verdedigen besloot ook hij om het fort te ontruimen. Onder de eerste groep die het fort verliet, bevond zich kapitein Prollius die besloot om terug te keren naar het fort, omdat hij het onjuist achtte dat het fort zonder slag of stoot in Franse handen zou vallen. Bij nadere inspectie bleek het fort weer gasvrij en de branden leken er bedwongen te zijn. Met niet meer dan een twintigtal bijeengeraapte manschappen besloot hij om het fort weer te bemannen.

 

24 oktober 1916; de inname van het fort Douaumont werd toevertrouwd aan een koloniale eenheid het Regiment d'Infanterie Coloniale du Maroc (R.I.C.M.,1e bataljon) onder leiding van majoor Nicolaï. Na een korte schermutseling besloot kapitein Prollius het fort over te dragen aan majoor Nicaloï. Om 10 uur in de voormiddag, onder leiding van commandant Nicolai, betraden de Franse kolonialen zonder verdere tegenstand het fort de Douaumont. De Duitsers verloren zodoende hun belangrijkste steunpunt aan het Verdunfront.

 

Meer artikels
Pozieres British Cemetery & Memorial. 26-03-2018
Ovillers-la-Boiselle Frankrijk.

Op 21 maart 1918 lanceerde het Duitse leger de Kaiserschlacht (de Slag van de Keizer).

lees meer ...
Cimitero Militare Austro-Ungarico San Giacomo. 05-02-2018
Bolzano Italiƫ.

In San Giacomo (St. Jakob), ten zuiden van Bolzano ligt een grote militaire begraafplaats met een rijke geschiedenis.

lees meer ...
Respect the Mehmetcik Statue. 25-05-2015
Eceabat Turkije.

De Turkse aanval op de Anzac Cove van 19 mei draaide uit op een ware slachting.

lees meer ...