Neuville-St-Vaast  Frankrijk.
Deutscher Soldatenfriedhof Neuville-St-Vaast.
Neuville-St-Vaast Frankrijk.

Vaak laten bezoekers van een joods graf een steentje achter op de zerk, een teken dat men er is geweest en de doden heeft herdacht. Met dit eeuwenoude gebaar eren ze hun doden en houden ze de herinnering aan hun dierbaren levend. Dit symbolisch gebruik stamt uit de Bijbelse tijden, toen werden geen grafstenen gebruikt maar de graven werden gemarkeerd met het opeenstapelen van stenen, door deze te plaatsen verzekerde men het voortbestaan van de begraafplaats. Door de eeuwen heen kreeg het leggen van stenen op graven een subtiele waarde. In tegenstelling met de bloemen die de christenen als eerbetoon op de graven leggen vergaan stenen niet. Ze hebben een eeuwigheidswaarde, die je terugvind in het eeuwigdurende grafrecht van Joodse graven, die volgens de geloofstraditie niet geruimd mogen worden. De onvergankelijkheid van de stenen staat ook voor de eeuwige liefde, altijd durend respect een herinnering aan en verbondenheid met de dode.

 

De Davidster, die ook op sommige militaire grafstenen terug te vinden is, zijn het bekendste symbool van het Jodendom. Zij spreken niet van de Davidster maar van het schild van David, Magen David in het Hebreeuws. De oudste vondst van de Magen David stamt uit de 7de eeuw voor Christus. Over het ontstaan van de Davidster bestaan verschillende vertellingen. Een van die legendes is dat David een symbool zocht om op het embleem van zijn koninkrijk te plaatsen. Hij nam daarvoor twee driehoekige schilden en legde ze over elkaar heen. De twee in elkaar geschoven driehoeken symboliseerden de verbondenheid van de zichtbare en de onzichtbare wereld, Gods vereniging met de mensen als, God woont onder ons! Sindsdien is de ster het teken van hoop. Een  andere Joodse verklaring is een verhaal dat als mondelinge overlevering word doorgegeven, over de achtervolging van David door Saul. David had zich vaak afgevraagd waarom God spinnen had geschapen, wat was zijn bedoeling met dit insect? Later toen Saul hem dicht op de hielen zat verkeerde David in groot gevaar. Hij vluchtte in een grot in de hoop dat Saul en zijn troepen hem niet zouden vinden. (sam.24/4.). Toen stuurde God een grote spin naar de grot en deze spon een reusachtig web voor de ingang van de grot. Saul kwam bij de grot en zag het web, daardoor dacht hij dat er niemand in de grot kon geweest zijn sedert lange tijd. Volgens de legende zat in het web de vorm van de Davidster, die daar als schild fungeerde.

 

Meer artikels
Monument aux Coloniaux. 25-08-2014
Rossignol België.

Op 20- 21 augustus 1914 was Rossignol – Neufchateau de mars richting van afdelingen van het 4e Franse leger, onder hen de 3e koloniale divisie. De Fransen dachten de Duitsers veel noordelijker op hun invalsweg naar Brussel te vinden en zouden hen daar dan in hun flank kunnen aanvallen. Maar De feldgrauen waren al over de Semois en veel dichter dan gedacht, zelfs zeer dicht!

lees meer ...
Oorlogsschroot & Schoen. 14-03-2016
Loos (Loos-en-Gohelle) Frankrijk.

William Reginald Cotter (1882-1916) werd geboren in Folkestone, Kent.

lees meer ...
Grieks Monument ( site Memorial Interallié ). 05-10-2015
Luik België.

Een fragment van het Griekse herinneringsmonument op de site Memorial voor Intergeallieerden te Luik.

lees meer ...