Poperinge  België.
Dodencel.
Poperinge België.

De cijfers over geëxecuteerden in de diverse legers lopen nogal uiteen. Australië wenste de doodstraf niet in te voeren voor vrijwilligers die vochten in een oorlog ver van huis, hoezeer de Britten er ook op aandrongen. In het Canadese leger werden ongeveer 25 mannen geëxecuteerd, allen vanwege ook in het gewone leven strafbare feiten. Ook in het Amerikaanse leger werd slechts een gering aantal executies uitgevoerd - 35, waarvan tien in Europa en 25 in de Verenigde Staten zelf, en ook daar was het merendeel het gevolg van criminaliteit. In het immense Duitse leger was, overigens tegen de zin van enkele hoge officieren, de mogelijkheid tot het uitvaardigen van strenge straffen miniem. Hierdoor zijn, althans officieel, ‘slechts’ 48 soldaten doodgeschoten, al wijten enkele historici dat ook aan het feit dat in Duitsland al dan niet vermeende lafheid, niet als een disciplinaire en militaire overtreding werd beschouwd, maar wel als een ziekte. In het verhoudingsgewijs kleine Belgische leger zijn minimaal dertien soldaten geëxecuteerd. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat degenen bij wie al dan niet wegens ‘desertie in het aanschijn van de vijand’ de doodstraf werd voltrokken, allen binnen het eerste oorlogsjaar voor het vuurpeloton zijn gezet.

 

Het executiepeloton bestond uit gendarmes. De executie vond aanvankelijk plaats buiten het zicht van de medesoldaten, maar later moesten die soldaten toekijken, omdat er zo een groter effect op de discipline werd verwacht. Dit geeft al aan waarom de veroordeelden moesten sterven. Zij dienden ten voorbeeld gesteld te worden, ze kregen een schijnproces en tegen het vonnis was geen beroep mogelijk. Ook na juni 1915 zijn nog velen wegens desertie ter dood veroordeeld, maar als gevolg van een bijzondere bepaling is geen van die straffen meer uitgevoerd. Als de Franse statistieken kloppen, zijn er tijdens de oorlog 133 Franse soldaten geëxecuteerd, van wie meer dan een derde als gevolg van de grote muiterij in 1917. Dit cijfer wordt betwist, volgens historici ligt het aantal hoger,er is sprake van 550 gevallen, waarvan overigens 350 in het eerste jaar en nog ‘slechts’ tweehonderd in de resterende tijd. De Zondebokken werden vaak willekeurig uitgekozen, soldaten of lage officieren werden tot voorbeeld gesteld.

 

Bij de Britten net als bij de Fransen werden de meeste executies uitgevoerd wegens lafheid en desertie, 349 Britten werden geëxecuteerd. De vraag waarom de Britse krijgsraad - en ook de Franse - zoveel harder optrad dan de krijgsraden van veel andere legers, is een vooralsnog niet tot tevredenheid te beantwoorden vraag. Veel van de beschuldigden waren niet laf, ze waren niet gedeserteerd, maar leden aan 'shell shock'.

 

Meer artikels
Kemmel Chateau Military Cemetery. 13-06-2016
Kemmel (Heuvelland) België.

Vanaf de zomer van 1915 werden in de omgeving van Petit Bois verschillende mijnladingen tot ontploffing gebracht.

lees meer ...
St - Quentin Deutscher Soldatenfriedhof. 22-08-2016
St- Quentin Frankrijk.

De Somme, een vroeger weinig bekende stroom in Noord - Frankrijk, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog een begrip!

lees meer ...
MEBU voor MG compagnie 'In Treue Fest' 04-04-2016
Apremont Frankrijk.

Wanneer wij het oude front gaan bezoeken spreken de gidsen er vaak over Engeland, meestal bedoelen ze hier eigenlijk het Britse Rijk mee.

lees meer ...