Zillebeke (Ieper) België.
Tuileries British Cemetery.
Zillebeke (Ieper) België.

Deze begraafplaats is één van de vele die zich op het grondgebied van Zillebeke bevinden. Dit komt doordat de frontlijn gedurende het grootste deel van de oorlog dwars door de gemeente liep. Even ten noordwesten van het dorp was er toen een dakpannenfabriek (in het Frans: Tuilerie) waarnaar de naam van deze begraafplaats verwijst. Eind 1914 lag het Franse 'Corps de Moussy' ingekwartierd in de pannen- en buizenbakkerij. De begraafplaats ontstond in het begin van 1915, er werden Britse en Franse doden begraven. Ontploffende artilleriegranaten omwoelden er meermaals de graven! 80 graven werden door het kanonvuur vernield. De meeste slachtoffers hier begraven waren manschappen afkomstig uit drie bataljons van de 5de   Britse Divisie: het 1st  Royal West Kents, het 1st  Cheshires en  het 2nd  Duke of Wellingtons.

 

De iets bijzondere en verscholen gelegen Britse begraafplaats nabij het centrum van Zillebeke, is bereikbaar via een smal graspaadje tussen de huizen. De kleine en nagenoeg rechthoekige begraafplaats van ca. 1875 m², werd ontworpen door Captain Wilfred Clement Von Berg, MC. Tussen de toegang en het vrij centraal staande Cross of Sacrifice bevinden zich enkele graven (nl. 26), maar de meeste doden (nl. 69) worden hier herdacht met 'Special Memorials', die opgesteld staan langs de omheiningsmuur van de begraafplaats. Zodoende blijft het grootste deel van de begraafplaats een open ruimte. Van de 98 militairen hier begraven of die er herdacht worden zijn er 79 geïdentificeerden en 16 niet-geïdentificeerden afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. De drie overige zijn Franse militairen, 2 geïdentificeerde en 1 niet-geïdentificeerde samen begraven onder 1 grafkruis. De gekende Britse slachtoffers hier begraven vielen allen in de eerste helft van 1915.

 

Zillebeke lag de ganse oorlog in het frontgebied, ook in april 1916. In die periode vertoefde o.a. het 42e Canadees bataljon (5th Royal Highlanders of Canada)  van de 3e Canadese divisie in  Zillebeke. Op 4 april 1916 begaf het bataljon, op uitzonderingen van de B compagnie, zich naar Zillebeke Dugouts. De Zillebeke Dugouts waren gelegen langs de westkant van Zillebeke Vijver. Toen ze op hun weg naar Zillebeke door de ruïnes van Ieper marcheerden werden ze even beschoten door de vijandelijke kanonnen, vier van hen werden licht gewond.

 

In de nacht van 5 april verlieten ze Zillebeke Dugouts en trokken naar het front. De C en D compagnie trokken in de frontlijn loopgaven bij Gourock Road ( loopgraaf in Sanctuary Wood), de A compagnie lag er in ondersteuning, de B compagnie bleef in reserve in Zillebeke Dugouts. In de frontlijn lag het 49e Canadees bataljon links van hen en aan hun rechterkant lag het 43e Canadees bataljon.

 

Op 6 april om 7 uur kwam bij het 42e een bericht binnen van het linkse bataljon, het bericht melde dat de vijand actief was en dat veroorzaakte enige opwinding, maar al vlug bleek dat het hier om een geïsoleerde actie van een kleine aanvalsgroep ging. In de nacht van 9 april was er een aflossing binnen het bataljon, de A en B compagnies bezetten nu de voorste loopgraven, de C compagnie ging in ondersteuning en de D compagnie was nu in reserve in de Zillebeke Dugouts.

 

In de nacht van 12 op 13 april trok de D compagnie naar het Belgian Chateau en de volgende nacht trok ook de rest van het 42e Canadees bataljon naar het Belgian Chateau. Het Belgian Chateau lag ten westen van de Ieper en was een locatie voor de troepen die in de reserve waren. Uit de oorlogsdagboeken van het bataljon blijkt dat hoewel de plaats achter de frontlijn lag het daar ook niet zo veilig was!  In het dagboek lezen we dat gedurende de eerste twee of drie dagen van hun verblijf bij het Belgian Chateau de vijandelijke sluipschutters er blijkbaar vrij agressief waren. Daarna was er, op uitzondering van een dag toen ze zwaar beschoten werden, een opmerkelijke vermindering van de Duitse activiteiten waar te nemen. Tijdens die periode telde het bataljon 4 doden en 19 gewonden, een van hen stierf later aan zijn verwondingen. De acht dagen aan het Belgian Chateau waren voor de Canadese mannen heel deprimerend, de buurt werd er met tussenpozen bestookt en het weer was er aanhoudend slecht.

 

Vervolgens moest het bataljon ongeveer driehonderd mannen leveren voor nachtelijk werk. Die nachtwerkgroepen moesten in de duisternis lange afstanden marcheren en konden er ten gevolge dan slechts gedurende een korte tijdspanne werken uitvoeren.In de nacht van 21 april werden ze dan afgelost door het 58e Canadese bataljon, het gehele 42e bataljon trok dan vanuit Zillebeke Dugouts en van bij Belgian Chateau naar het kamp B dat op ongeveer 3 kilometer ten zuidoosten van Poperinge lag.

Meer artikels
Hooge 07-09-2015
Zillebeke (Ieper) België.

September 1915 getuigenis van H.S. Clapham ( Honourable Artillery Compagny).

lees meer ...
La Grotte des Poilus. 11-04-2016
Col de la Chapelotte Frankrijk.

De col de la Chapelote is een 447 hoge berg in het massief van de Vogezen. Een pad voert de bezoekers heuvelopwaarts door het bos naar de Franse frontlijn.

lees meer ...
8th Argyll and Sutherland Highlanders Memorial. 14-11-2016
Beaumont-Hamel Frankrijk.

De laatste actie van de reeks gevechten aan de Somme in 1916 werd uitgevoerd tussen 13 en 18 november.

lees meer ...