Verona  Italië.
'Alle aquile del VI Alpini'.
Verona Italië.

Ondanks dat zij samen met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije een bondgenootschap vormden bleven de Italianen in het begin van de oorlog neutraal. De Italianen keken de kat uit de boom en hoopten om zo later de juiste partij te kunnen kiezen en om er profijten uit te halen. Finaal koos Italië voor de Entente. Het Britse Rijk, Frankrijk en Rusland beloofden Italië een immers een flinke oorlogsbuit wanneer ze voor de Entente zou kiezen ( zo werd hun o.a. de provincie Trentino en de haven van Triëst beloofd). Op 23 mei 1915 begon voor Italië de oorlog en op 24 mei schoten de Italianen vanaf het fort Verena, op de hoogvlakte van Asiago, de eerste granaat op de Oostenrijkers af. De Oostenrijkers waren niet voorbereid op een aanval vanuit Italië. Nog de zelfde dag staken Italiaanse troepen de Piave rivier over, ze dachten om zo snel te kunnen op rukken in het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Een maand later werd er voor de eerste keer gestreden aan de rivier de Isonzo. Deze rivier zou het strijdtoneel worden van heel wat Italiaanse en Oostenrijks-Hongaarse troepen. In totaal zouden er twaalf slagen aan de Isonzo uitgevochten worden, de ene nog heftiger en langduriger dan de andere.

 

De Italiaanse stafchef Luigi Cadorna begon op 23 juni’15, met een offensief. De Eerste Slag bij de Isonzo was begonnen, doch de Italiaanse strijdkrachten beschikten niet over de noodzakelijke zware artillerie. Hun beste troepen, zoals de Alpini en de Bersaglieri, waren wel geweldig, maar het grootste deel van de manschappen bestond uit slecht getrainde en onvoldoende uitgeruste dienstplichtige boeren uit het zuiden van het land. Die hadden maar weinig binding met het noordelijke landsdeel.  Het eerste Isonzo-offensief, 23 juni - 7 juli 1915, mislukte ondanks de numerieke meerderheid van de Italianen. Hetzelfde gold voor de drie offensieven die volgden in 1915.  Deze vier veldslagen kostten 27.000 Italiaanse militairen het leven en de terreinwinst was minimaal. Ook Oostenrijk-Hongarije leed zware verliezen.

 

De Alpini, de bergtroepen van het Italiaanse leger werden opgericht in 1872. In 1915 trokken ze ten strijde tegen de Centrale Mogendheden. Gedurende de oorlog namen de oorspronkelijke 26 bestaande bataljons Alpini toe met 62 bataljons. De Alpini bataljons werden verdeeld in 233 compagnies van 100 tot 150 man. De Alpini regimenten werden nooit als een geheel naar de strijd gestuurd. Afzonderlijke compagnieën kregen een specifieke pas, bergtop of bergkam toegewezen die ze op eigenkracht moesten verdedigen.  Er werd drie jaar gevochten in de Alpen, soms op meer dan 2.000 meter hoogte en in barre omstandigheden. Ze moesten een frontlijn van 600 km bewaken, deze liep over de hoogste bergen en gletsjers van de Alpen. Hun oorlog was er een van sneeuw en ijs.  Gedurende de winter van 1915/16 lag er op plaatsen tot 12 meter sneeuw, dat zorgde voor heel wat sneeuwlawines waar duizenden militairen in omkwamen.

 

 

 

 

 

 

Meer artikels
Gedenkkruis Bellewaerde 'Kings Royal Rifle Corps'. 27-07-2015
Zillebeke ( Ieper) België.

Het herdenkingskruis voor het King's Royal Rifle Corps (K.R.R.C.), gelijkaardig met een gedenkteken te Pozières (Fr.) en in Winchester (GB), werd hier geplaatst omwille van de deelname van deze eenheid aan de gevechten op 30/31 juli 1915 op Hooge en ook voor hun deelname aan de latere gevechten bij Sanctuary Wood (2 juni 1916).

lees meer ...
Poppies in de Vlaamse velden. 13-06-2016
Geluveld ( Zonnebeke) België.

 

In 1916 speelde het zwaartepunt van de oorlog zich vooral af in Frankrijk, bij Verdun en in de Somme.

lees meer ...
Valle Dei Morti. 11-06-2018
Montello Italië.

De laatste aanval van het Oostenrijks-Hongaarse leger op het Italiaanse front vond plaats tijdens het offensief aan de rivier de Piave in juni 1918.

lees meer ...