Tielt  België.
Nieuwstraat 7
Tielt België.

In de vroege morgen van 14 oktober 1914 werd de stad Tielt bezet door Duitse troepen. De vijand vestigde er tijdelijk hun militaire hoofdkwartier, maar de oorlog stokte in de Westhoek en het pretorium bleef in Tielt, vier jaar lang, tot 14 oktober 1918. De stad werd omgevormd tot het militaire hoofdkwartier van het A.O.K.IV (Armee Ober Kommando Vierde Duitse Leger), dat was het leger dat het front in België voor zijn rekening nam. De opperbevelhebber van het IVe leger was hertog Albrecht  von Württemberg, op 1 maart 1917 werd hij er opgevolgd door infanteriegeneraal ridder Friedrich Sixt von Arnim.

 

De bezetter ontmantelde het sociaaleconomische weefsel van Tielt en de stad werd heringericht tot een militair bolwerk. Tielt werd omzoomd door prikkeldraadversperringen, hier en daar waren er bewaakte doorgangen. Zonder een geschreven toelating mochten de stedelingen de dorpskom niet verlaten. De verlichting moest gedempt worden en vanaf 20 uur (soms vanaf 17 u 30) tot 8 uur mocht er niemand op straat komen! De Stedelijke infrastructuur stond helemaal ten dienste van het vijandelijke pretorium, dat telde ongeveer 500 man, maar daarbij kwam ook de dagelijkse opvang van 3.500 a 5.000 Duitse frontstrijders die hier op rust kwamen. Gehele fabrieksgebouwen werden ontmanteld en de handel viel er stil. De ongeveer 12.200 burgers van Tielt maakten er kennis met een regime van censuur, fouilleringen, opeisingen, deportatie, honger, gedwongen arbeid enz.….

 

Gezien Tielt het zenuwcentrum was van de Duitse troepen aan het Belgische front werden er in de stad heel wat snode plannen bedacht en uitgevoerd. In de Tieltse Nieuwstraat bevond zich in de opgeëiste huizenrij, van nr. 21 tot en met 7, één groot bureau. De woningen waren onderling verbonden. In het huis nummer 7 was het kaartenkabinet van A.O.K.IV ondergebracht. Hier stond ook het schaalmodel van het front in Vlaanderen, in dit bureau en rond die maquette planden Albrecht von Württemberg, Emil Ilse, Erich von Falkenhayn en Bertold von Deimling de gasaanval van 22 april 1915. Zij besloten om het nieuwe Chloorgas te gebruiken. Er moesten 5.730 stalen flessen met een totaal volume van 168 ton gevuld worden met dat gas. Dit nieuwe gas veroorzaakte acute aandoeningen aan de long- en luchtwegen. De Duitse bevelhebbers in Tielt bepaalden ook om de gaslessen in de loopgraven  te laten plaatsen en bij een gunstige windrichting zou men dan het gas onder hoge druk naar de geallieerde loopgraven tussen Steenstraete en Langemark laten toe drijven. Dit snode plan zou bij de geallieerden voor heel wat verwarring zorgen.

 

Ook het invoeren van het vloeibaar vuur, het gebruik van vlammenwerpers op 30 juli 1915, werd hier in de Nieuwstraat nr. 7 bedisseld.

 

 

 

Meer artikels
Kazerne Prins Albert '2e Monument van de Grenadiers'. 28-03-2016
Brussel België.

Na de slag aan de IJzer bezette het Belgisch leger de frontstreek tussen Nieuwpoort en Diksmuide, ze lagen achter de onder water gelopen IJzervlakte.

lees meer ...
Italiaans Ossuarium en Oostenrijks - Hongaarse begraafplaats. 16-01-2017
Feltre Italië.

In het Italiaanse ossuarium en op de Oostenrijks-Hongaarse begraafplaats van Feltre rusten de vijanden van weleer nu zij aan zij.

lees meer ...
1914-1918 Aux Enfants des Fins Morts pour la France. 22-01-2018
Fins Frankrijk.

De bij monumenten gebruikte symbolen, poses en gebaren brachten een bepaalde boodschap over.

lees meer ...